Metsäalan ammattilainen hoitaa istutukset, raivaukset ja muut työt.

040 0732 164

Soita ja kysy lisää!

Taimiston istutus Pirkanmaalla hoituu nopeasti ammattilaiselta

Taimiston istutus on Metsä- ja talkkaripalvelu Kuusiston tarjoamista metsäpalveluista. Toteutan paljon monipuolisia metsätöitä Pirkanmaalla, Sastamalasta käsin. Olen kokenut metsätöiden ammattilainen ja suoritan työni sovitusti ja kunnolla. Toimin paljon moottorisahalla.

 • Ennakkoraivaukset
 • Metsänharvennukset
 • Hakkuut
 • Taimikon hoidot
 • taimikon istutukset
 • Raivaukset
 • Myös pienet harvennukset

Ennakkoraivaus vapauttaa kasvutilaa taimikolle

Ennakkoraivauksella on usein tarvetta rehevillä mailla. Ennakkoraivauksen kanssa kannattaa olla tarkka: jos metsänharvennusta ei hoida ajoissa, voi muutaman vuoden odotus tuoda yllättävät lisämenetykset. Suoritamme ennakkoraivaukset ja muut metsänharvennukset monitoimikoneella.

Milloin on metsänharvennuksen aika?

Ennakkoraivaukselle on oma suosituksen puiden pituuksille. Alla olevat mitat koskevat Etelä- ja Keski-Suomea.

 • Mänty: ennakkoraivaus 4-7m
 • Mänty ennakkoraivaus 4-7m
 • Kuusi ennakkoraivaus 3-4m
 • Rauduskoivu ennakkoraivaus 4-7m                 
 • Hieskoivu ennakkoraivaus 4-7m
 • Haapa ennakkoraivaus 4-7                              
 • Lehtikuusi ennakkoraivaus 4-7m

Harvennushakkuu ja uudistushakkuu

Harvennushakkuita tehdään 2-3 ennen uudistushakkuuta. Harvennushakkuulla poistetaan ylimääräiset puut harvennusmallin mukaisesti. Uudistushakkuu tehdään, kun metsä on jo useita kymmeniä vuosia vanha. Uudistushakkuun ajankohdalle on myös omat mittansa, esim. Tuore kankaalla kasvava mäntymetsälle tehdään uudistushakkuu, kun metsä on 80–90 vuotta vanha ja keskiläpimitta puilla on 24–28 cm:ä. Jos olet epävarma, olisiko metsällesi aika jo tehdä uudistushakkuu, neuvon mielelläni.

Kysy tarjous palveluista

Ryömäläntie 164, Sastamala

Yhteystiedot

Metsä- ja talkkaripalvelu Kuusisto
Ryömäläntie 164
38420
Sastamala
040 0732 164
ilari.kuusisto@kopteri.net