Metsäalan ammattilainen hoitaa istutukset, raivaukset ja muut työt.

040 0732 164


Soita ja kysy lisää!

Taimiston istutus Pirkanmaalla hoituu nopeasti ammattilaiselta

Taimiston istutus on Metsä- ja talkkaripalvelu Kuusiston tarjoamista metsäpalveluista. Toteutan paljon monipuolisia metsätöitä Pirkanmaalla, Sastamalasta käsin. Olen kokenut metsätöiden ammattilainen ja suoritan työni sovitusti ja kunnolla. Toimin paljon moottorisahalla.

 • Ennakkoraivaukset
 • Metsänharvennukset
 • Hakkuut
 • Taimikon hoidot
 • taimikon istutukset
 • Raivaukset
 • Myös pienet harvennukset

Ennakkoraivaus vapauttaa kasvutilaa taimikolle

Ennakkoraivauksella on usein tarvetta rehevillä mailla. Ennakkoraivauksen kanssa kannattaa olla tarkka: jos metsänharvennusta ei hoida ajoissa, voi muutaman vuoden odotus tuoda yllättävät lisämenetykset. Suoritamme ennakkoraivaukset ja muut metsänharvennukset monitoimikoneella.

Milloin on metsänharvennuksen aika?

Ennakkoraivaukselle on oma suosituksen puiden pituuksille. Alla olevat mitat koskevat Etelä- ja Keski-Suomea.

 • Mänty: ennakkoraivaus 4-7m
 • Mänty ennakkoraivaus 4-7m
 • Kuusi ennakkoraivaus 3-4m
 • Rauduskoivu ennakkoraivaus 4-7m                 
 • Hieskoivu ennakkoraivaus 4-7m
 • Haapa ennakkoraivaus 4-7                              
 • Lehtikuusi ennakkoraivaus 4-7m

Harvennushakkuu ja uudistushakkuu

Harvennushakkuita tehdään 2-3 ennen uudistushakkuuta. Harvennushakkuulla poistetaan ylimääräiset puut harvennusmallin mukaisesti. Uudistushakkuu tehdään, kun metsä on jo useita kymmeniä vuosia vanha. Uudistushakkuun ajankohdalle on myös omat mittansa, esim. Tuore kankaalla kasvava mäntymetsälle tehdään uudistushakkuu, kun metsä on 80–90 vuotta vanha ja keskiläpimitta puilla on 24–28 cm:ä. Jos olet epävarma, olisiko metsällesi aika jo tehdä uudistushakkuu, neuvon mielelläni.

Kysy tarjous palveluista

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Metsä- ja talkkaripalvelu Kuusisto
Ryömäläntie 164
38420 Sastamala

Y-tunnus: 23534566
Puh: 040 0732 164

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Metsä- ja talkkaripalvelu Kuusisto:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Yhteystiedot

Metsä- ja talkkaripalvelu Kuusisto

Ryömäläntie 164

38420 Sastamala

040 0732 164

ilari.kuusisto@kopteri.net